Sporet i Grenaa Plantage er et langt singletrack. Sporet er forholdsvis flat, men til gengæld meget teknisk. For at kompensere for de manglede højdemeter, er der indlagt sjove broer, små berms og andre finulige forhindringer på sporet. Alle med forskellig sværhedsgrad. Sværhedgraden er vist ved forhindringen i form af hvide skilte med nedadvisende pile. Der skal også passeres ca. 20 små broer/overkørsler over de mange grøfter der i Grenaa Plantage.

Kører du de 2 indlagte Short Cut er Sporet ca. 23.5 Km

Sporet starter i lyskrydset ved Grenaa Idrætscenter. Kører man sporet i sin fulde længde slutter man samme sted. Man kan dog også komme ind på sporet mange andre steder. Det er dog kun tilladt at køre ind på sporet på steder hvor der i forvejen er en sti.

Er du i nogenlunde god form og har teknikken på plads, skal du forvente at hele sporet tager ca. 2 timer at gennemkøre. Kører man mange sammen er det en god ide at holde god afstand. Mindst 5 cykellængder på de tekniske steder. Så undgår man at gå i stå hvis de forankørende laver fejl. Det giver en mere jævn kørsel og en meget bedre oplevelse af sporet.

Er du uøvet og kører alene vil vi opfordre til at køre uden om broer/forhindringer med 3 pile.

1  Pil   - let - enkelte steder kaldet "chickenrun"

2  Pile - svær

3  Pile - meget svær (kun for øvede)

 

Rutebeskrivelse:

Efter starten ved lyskrydset ved Grenaa Idrætscenter, snoer sporet sig gennem plantagen langs med Ringvejen. Det er flat. meget smalt og meget snoet, og det kræver stor koncentration at holde sig på sporet. Udfordringen er at afpasse farten efter svingene. Kører du for hurtigt rammer du kurverne forkert og rytmen forsvinder. Koncentrationen skal holdes i lang tid da Sporet ikke skifter karakter de næste 8-9 kilometer.

Efter syv kilometer kommer man til sporets mest udfordrende bro. Langebro er 9 meter lang og 40 cm bred, med risiko for en dukkert hvis du mister balancen.

Efter ni kilometer retter sporet sig lidt ud, farten kan nu blive lidt højere og det kræver mindre koncentration at holde kursen. Ved skovsøen kommer du til Borgen, en af de mere spetakulære udfordringer på ruten. Her har du mulighed for at køre er par ekstra omgange, (følg 3'er pilene) inden du kører videre ud på ruten. Kort efter Borgen kommer der et stykke åben hede. Sporet går her gennem en indhegning med får. Du behøver ikke stå af cyklen, der er lavet et par 3'er overkørsler over det elektriske hegn. Har du ikke mod på dem, kan du istedet gå gennem lågen, cyklen skal dog løftes over hegnet. Heden er et rigtig tonser stykke der strækker sig over den næste kilometer.

Tretten kilometer ude på ruten kommer det første kuperet stykke " Fulgsang Plantage". Her bliver der stillet noget større krav til benene og ikke mindst teknikken. Området består af en del korte op og nedkørsler. Der er lavet et shortcut (hold til venstre ved stolpe 38) der kører helt uden om det teknisk svære område. Nybegyndere bør tage Short Cut'ten.

Efter 15 kilometer kommer du igen til et stykke hede, sporet går igen mere lige ud. Efter en kort tur over Heden kommer du nu til "sumpen" hvor et par forhindringer skal forceres. Her er der i våde perioder rig mulighed for mudderbad.

Du er nu nået til sporets yderpunkt (stolpe 51) Grenaa Strand Camping. De næste fire til fem kilometer varierer mellem hedeområder og skov. Sporet veksler mellem små snoede passager mellem træer og buske, og de lidt hurtigere stykker over åben hede.

Efter 19 kilometers kørsel (stolpe 64) kommer der igen et meget teknisk og kuperet stykke der stiller store krav til ben og teknik. "skibakken" Her finder du rutens sværeste nedkørsel kaldet "frit fald" Den er ikke lang men meget stejl og sandet, det er en "enten eller" nedkørsel med afkørsel mellem to store træer. Resten af området består af flere drops og stejle op og nedkørsler. Er formen ikke i top er det nu trætheden for alvor melder sig. Ved stolpe 64 er der lavet et shortcut der leder dig helt uden om det tekniske stykke. Nybegyndere bør tage Chort Cut'ten. Sporet afkortes med ca 500 meter.

Efter "Skibakken" mangler du ca. 4 kilometer. Skovbunden er mere jævn de sidste kilometer, og der er færre små sving. Der kan køres rimelig stærkt resten af vejen hvis benene er til det.