MTB sporet er blevet til i samarbejde mellen Grenaa Cykle Club og Norddjurs Kommune

Det hele startede i foråret 2010. MTB folket var begyndt at fylde for meget på stierne i Grenaa Plantage. I Grenaa Cykle Club var vi i løbet 3 - 4 år gået fra at være en 4-5 stykker der kørte MTB sammen, til nogle gange at være 22 mand på en almindelig træningsaften. Den store trafik af MTB'ere i flok fylder meget på de anlagte stier i plantagen, og det var generende for andre brugere af skoven.

Der blev derfor lavet en ansøgning til Norddjurs Kommune om en officiel MTB rute i Grenaa Plantage, og der blev søgt om penge gennem Grønt Forum til projektet. Efter lidt tid blev pengene bevilliget på betingelse af at banen blev lavet et andet sted. Kommunen kunne ikke godkende rutens placering. I stedet fik vi lov til at lave en bane i Fredskoven ved golfbanen, men det område egner sig ikke til det. Skoven er alt for lille til at der ville kunne laves et spændende spor med en tilpas længde.

I efteråret 2010 fik vi så alligevel lov til at lave den i Plantagen. Men i mellemtiden var Grønt Forum blevet nedlagt, og pengene sparet væk. Nu gik det hele i stå igen, og der gik yderligere et halvt år før der igen skete noget.

I foråret 2011 kom Kløverstiprojektet på banen, og Kommunen kontaktede mig om det var noget der kunne kombineres med et MTB spor. Det var det, og nu begyndte der at ske noget. Ideen til et ruteforløbet var i store træk på plads, så det var bare at gå igang med at save grene af og rydde krat. Ekelte træer måtte også nedlægges for at få plads. Der skulle bygges broer/overkørsler over de mange grøfter der er i plantagen. Enkelte af de lette broer er lavet af planker fra Ree Park. Alt andet træ til broer og forhindringer har vi selv væltet og savet til med træ fra plantagen.

Det var et stort arbejde, at få et så snoet spor markeret tydeligt i skovbunden. I starten foregik det med rive og hakkejern. Men det rykkede ikke rigtig noget, og var alt for besværligt. Så blev der indkøbt en god buskrydder, den kunne klare det på den halve tid. Uden den var det aldrig gået. Et halvt år og mange arbejdstimer senere kunne Kløverstien eller første halvdel af det officielle MTB spor indvies d. 24 oktober 2011

 

Den sidste halvdel af sporet begynte jeg på i November 2011. Længden på resten af sporet kendte vi ikke på forhånd. Det var bare at gå i gang og se hvad hvad det kunne blive til. Jeg søgte om et praktik forløb på Entreprenørgården i Grenaa. Det blev til 4 uger på fuld tid hvor jeg fik stillet bil og værktøj og materialer til rådighed. Kommunen var også behjælpelig når der skulle bruges større maskiner. Det var en lidt større opgave end først antaget, bl.a. på grund af terrænet. Det var noget vanskeligere at komme igennem end den første halvdel. Især stykkerne over heden voldte problemer. Her måtte kommunen på banen med noget tungere materiel.

De store træer der blev væltet af Hede Danmark i efteråret 2010 lå i vejen mange steder. De blev fjernet i Februar 2012, så efter et par måneders pause kunne vi komme videre med resten af sporet. Der manglede stadig at blive lavet en del rundt på de mange kilometer spor. Noget af det sidste var at lave Borgen færdig og få sat rutestolper op. Det allersidste var at få de mange ender på de sidste 13 km spor sat sammen til et sammenhængende spor.

Langt det meste spor havde ligget klar og ventet siden November 2011. Lørdag d. 10 Marts 2012 lukkede vi op for de sidste 13 km.

 

Det har været et stort og meget tidskrævende arbejde at lave så langt et spor. Men når man ser på resultatet har det været det hele værd.

 

Tak til Norddjurs Kommune og alle de hjælpere der har givet et nap med.